• Psykoterapi & samtalsstöd

  I psykoterapisamtal kan du få stöd för att må bättre och bryta dina vanor. Du får hjälp att förstå dina relationsmönster, vilka roller du hamnar i och hur de påverkar dig och livet idag.

  Malin Wänerlind erbjuder även även utredande samtal, konsultationssamtal, stödjande samtal, krisstöd och sorgebearbetning samt utbildningsterapi/egenterapi.

 • Handledning

  Handledning är en väg till avlastning och stöd, bearbetning och utveckling. Det är en förutsättning för att man ska fungera, utvecklas i sitt arbete, sin yrkesroll eller uppgift.

  Malin Wänerlind erbjuder handledningsuppdrag inom olika verksamhetsområden. 

 • Utbildning

  Jag erbjuder flera olika föreläsningar/kurser, tex Att möta äldre med psykisk ohälsa, samtalsmetodik i vardagen, …

Vill du bättre klara av att stå ut med livets naturliga upp- och nedgångar?

Vill du nå en bättre balans i livet och en större frihet att kunna ta beslut och göra val i din vardag?

Söker du handledning eller fortbildning i ditt arbete? 

Är du nyfiken på att ibland gå tillbaka i tiden för att förstå dina relationsmönster, vilka roller du hamnar i och hur de påverkar dig och livet idag, då är samtal/psykoterapi något för dig.

För att du personligen och din arbetsgrupp ska utvecklas i yrkesrollen behövs ofta handledning och fortbildning. 

Jag heter Malin Wänerlind, och jag erbjuder varierande psykoterapi- och handledningstjänster.

Psykoterapi & samtalsstöd

Tidvis i livet möter vi påfrestningar, hamnar i kris, råkar ut för en svår livssituation eller får problem i våra relationer. Vi kan uppleva ångest, nedstämdhet, stress eller utmattning. Då behövs stöd, vägledning eller hjälp till bearbetning och insikt.

Både ungdomar, vuxna och par är välkomna för kortare eller längre psykoterapier. 

Jag erbjuder även utredande samtal, konsultationssamtal, stödjande samtal, krisstöd och sorgebearbetning samt utbildningsterapi/egenterapi.

Jag arbetar utifrån psykoanalytisk/psykodynamisk grund och har mångårig erfarenhet av psykoterapeutiskt behandlingsarbete inom både offentlig och privat verksamhet. Min handledarerfarenhet är bred, och sträcker sig från privat och offentlig sektor till volontärverksamhet.

Du kan träffa mig på min mottagning i Linnéstaden i Göteborg och genom video- eller telefonmöten.

Om Malin

Jag har lång erfarenhet av att arbeta med ångestproblematik, nedstämdhet och depression, stress och utmattningstillstånd, ätstörningar och relationsproblem. Arbetar även med existentiell problematik, identitet och självkänsla.

Jag har vidareutbildning inom kris och trauma samt sorgebearbetning, som blivit en särskild inriktning för mig. Jag har arbetat mycket med unga vuxna, där identitetsproblematik, ångest, oro, och utmattning är vanliga problem. Jag har också erfarenhet av att möta äldre personer, som är i en fas i livet då man vill se tillbaka och summera livet och livshistorien och kanske brottas med existentiella frågor.

Socionom

Socionomexamen 1999 vid Göteborgs universitet. Har arbetat bland annat som kurator inom somatisk sjukvård och samtalsjour inom Svenska kyrkan med rekrytering, utbildning och handledning av volontärer.

Legitimerad psykoterapeut

Några år efter socionomexamen läste jag min grundutbildning i psykoterapi (steg 1) vid Sankt Lukas Utbildningsinstitut. Min psykoterapeututbildning fram till legitimation (steg 2) gick jag vid Göteborgs universitet.

Utbildad inom Kristeori och krisintervention

Utbildad vid Göteborgs Universitet, med lång erfarenhet av arbeta med kris- och traumabehandling, samt sorgebearbetning.

Auktoriserad handledare

Min handledarutbildning har jag via Göteborgs Psykoterapiinstitut. Jag arbetar med olika typer av process- och metodhandledning och har erfarenhet av handledningsuppdrag inom verksamheter som kommunal förvaltning (upphandlade ramavtal med Gbg stad och Mölndals stad), socialpsykiatri, sjukvård och kyrkan. 

Frågor & svar

När ska jag söka psykoterapi?

Du kan söka samtal/psykoterapi om du tex:

 • känner oro, nedstämdhet, depression, initiativlöshet, sömnproblem, stress och utmattningssymptom, tvång
 • upplever problem i dina relationer
 • är i en kris som du har svårt att hantera själv
 • behöver bygga upp och stärka din självkänsla och din identitet
 • bättre vill förstå de hinder och möjligheter du har i ditt liv
 • bara helt enkelt vill förstå dig själv mer och nå ökad självkännedom
Hur går ett terapisamtal till?

Psykoterapi bygger på relationen mellan dig och psykoterapeuten. Man utgår från här och nu och arbetar tillsammans utifrån din livssituation och med de problem eller frågor som du har. Ibland behöver man gå tillbaka i tiden för att upptäcka mönster och samband i förhållande till det som krånglar i livet i dag.

Psykoterapi tar inte bort all smärta och alla problem men hjälper förhoppningsvis till att i svåra tider lindra dem och göra dem mer uthärdliga.

Terapin syftar dessutom till att hitta mer djupgående och fungerande sätt att leva och att vara tillfreds som den man är.

Vad händer under första samtalet? Ska jag förbereda mig ?

När vi får kontakt träffas vi för ett orienterande, inledande samtal, antingen i mitt mottagningsrum på Nordenskiöldsgatan eller genom ett videomöte. Du får berätta om dig själv och din aktuella livssituation och vi tar gemensamt reda på och utreder vad du vill ha hjälp med.

 Jag brukar sedan vilja träffa dig ytterligare ett par gånger för att på ett mer fördjupat sätt höra om ditt liv, din bakgrund och historia. Därefter kommer vi överens över om vi fortsätter att arbeta tillsammans och i så fall om form, innehåll och fokus för terapin, samtalsserien.

Ibland kan det räcka med att träffas ett par gånger. I andra fall behöver vi utrymme för att ses under en längre tid.

Hur långt är ett samtal?

Ett vanligt terapisamtal är 45 minuter.

Har du tystnadsplikt?

Enligt min legitimation har jag en skyldighet att föra journalanteckningar, och jag har tystnadsplikt.

Hur bokar jag ett samtal hos dig?

Du kan ringa, skicka ett mail eller fylla i formuläret här på sidan. Om du lämnar dina kontaktuppgifter så hör jag av mig så att vi kan komma fram till vad som passar bäst för dig.

Handledning

Handledning är en väg till avlastning och stöd, bearbetning och utveckling. Det är en förutsättning för att man ska fungera, utvecklas i sitt arbete, sin yrkesroll eller uppgift.

Handledning syftar till att hitta förhållningssätt att se på sig själv, utveckla sin självreflektion. Det handlar om att lära sig att se på sin värdegrund, sina styrkor och tillkortakommanden och sina speciella utmaningar och utvecklingsområden, att ställa sig frågan: Vad av det som är jag påverkar mig i relation till den medmänniska som jag möter?

YRKESHANDLEDNING

I den yrkeshandledning som ges i människovårdande yrken använder jag främst två olika typer: metodhandledning och processhandledning.

Metodhandledningen inriktas på yrkespersonens kunskapsfördjupning av metod och teknik i behandlingen. I processhandledningen fokuserar man på att undersöka och reflektera över vad som händer i behandlingsrelationen, i mötet mellan behandlaren och patienten/klienten.

Jag har en tvåårig lärar- och handledarutbildning  på psykoanalytisk grund, som ger behörighet i att handleda och undervisa i psykoterapi, kompetens att handleda vård- och omsorgspersonal, personal i socialtjänst, samt grupper och ledare i organisationer. 

HANDLEDNING INOM IDEELL VERKSAMHET

Jag har mångårig erfarenhet av utbildning och handledning av volontärer, och erbjuder därför även olika utbildnings- och handledningsuppdrag inom det området.

Handledningen inom ideell verksamhet kan man säga är ett slags kombination av process- och metodhandledning med tyngdpunkt på processhandledning, det vill säga utforskandet av och intresset för vad som sker i mötet mellan hjälpsökande och volontär.

Den övergripande målsättningen med handledningen är att volontären tillsammans med sina volontärkollegor och handledaren får möjlighet till känslomässig avlastning, stöd och kunskapsfördjupning. Detta möjliggör den självreflektion som leder till ökad självkännedom och vidareutveckling i rollen som volontär.

Utbildning

Jag erbjuder flera olika föreläsningar och kurser, som vänder sig till arbetsgrupper, företag, intresseorganisationer och enskilda. Jag skräddarsyr föreläsningen efter dina behov.

EXEMPEL PÅ UTBILDNINGAR

 • Att möta äldre med psykisk ohälsa
 • Samtalsmetodik i vardagen
 • Att möta människor i kris och sorg
 • Kreativt skrivande i psykoterapeutiskt arbete

Jag erbjuder även samarbete med företag och vårdcentraler på konsultbasis.


Kontakt

Malin Wänerlind

Socionom/Leg. psykoterapeut

Aukt. Psykoterapihandledare

Tel: 070-923 06 74

E-post: malinwanerlind@gmail.com

Mottagningen ligger på Nordenskiöldsgatan 19 i Göteborg. Om du kommer med kollektivtrafik är närmsta hållplats Olivedalsgatan.

Tel 070-923 06 74

malinwanerlind@gmail.com

© Malin Wänerlind
Produktion: Budskapet